Omstilling i en krisetid

Et fortælling fra DRC - Danmarks Restauranter og Caféer

Billedet af gadeliv og fyldte caféer med gæster, som sidder med dampende kopper og hygger sig i hinandens selskab under varmelamperne synes efterhånden langt væk. Stolene er stablet og gemt væk, og ”åbent”-skiltet er vendt væk fra gaden. Men selvom gasblussene er slukkede for nu, og køkkenpersonalet gået hjem, bobler det stadig med liv og nye idéer inde bag facaderne. Mange virksomheder har brugt ventetiden på at omstille sig til den nye hverdag med takeaway-tilbud og øget corona-tryghed til gæsterne. Tiden bliver også brugt på en grøn omstilling, som for mange har været et projekt med en dato længere ude i fremtiden, men som det pludselig giver mening at iværksætte allerede nu.

Brancheforeningen DRC – Danmarks Restauranter og Caféer har haft travlt det seneste år med at varetage branchens fælles interesser og rådgive deres medlemmer, så de stadig er her på den anden side af corona-nedlukningen. Frustrationen og usikkerheden har været til at føle på, når erhvervet gang på gang har været nødt til at lukke ned uden at vide, hvornår der kunne lukkes op igen.

Samarbejde og kreativitet


”Det har været en følelsesmæssig rutsjetur for branchen”, fortæller Torben Rosenstock, direktør hos DRC.

Alligevel må det også siges, at branchen i vid udstrækning har set muligheder i begrænsningerne.

Branchen er kendt for at have et ekstremt kreativt gen, og man har forsøgt at arbejde i de luftlommer, som der har været. Mange har set på, hvad de kunne ændre ved deres forretning, så de kunne drifte – godt nok på en anderledes måde,” uddyber Torben om restauranterne og caféernes evne til at omstille sig situationen.

Der er blevet set stærke eksempler på restauratører, som er gået sammen om løsninger. Blandt andet i Aalborg gik 40-50 restauratører sammen om at udvikle et gavekort. Efterfølgende var DRC også ude med et lovforslag, som gik igennem med finansloven. Den nu vedtagne lov betyder, at arbejdsgivere kan give skattefrie gavekort til bl.a. restaurantoplevelser til deres medarbejdere i 2021.

Interview med Torben H. Rosenstock og Lea Juliussen. (Video: Ditte Weber)

Bæredygtig omstilling


DRC har i deres arbejde med at hjælpe branchen mod en tryggere fremtid været vært for to webinarer. Her har både Vækstfonden og Erhvervshus Hovedstaden gæstet og fortalt om, hvordan der gives finansiel støtte til omstillingsprojekter under coronakrisen. Støtten kan forhåbentlig medvirke til, at Danmark ikke mister de mange sunde virksomheder, som ellers er tvunget i knæ under coronakrisen.

”Der er nogle, der vælger at lave om, fordi de alligevel har lukket. Så fastholder de nogle medarbejdere på arbejde og søger om nogle puljemidler, som hjælper med dette. I forbindelse med omstillingspuljen rådgav vi en del om, hvordan man kan tænke bæredygtighed ind i de støttede projekter. Vi så på, hvad der kunne lade sig gøre i tidsperioden og inden for de økonomiske rammer, for alt tæller i det store billede – også de små forandringer,”
fortæller CSR-chef Lea Juliussen.

Torben Rosenstock pointerer dog også det store overskud, som det kræver at reflektere over bæredygtighed i en tid som denne:

”Mange bruger tid på, hvordan de kan redde deres virksomhed. Hvis de samtidig kan mobilisere overskud til at tænke bæredygtighed ind i deres løsninger, er det godt, men fokus for mange ligger på at have en virksomhed, når vi er ovre på den anden side”.

Hvad bringer fremtiden?


Bæredygtighed er komplekst, men alt kan gå op i en højere enhed, når producenter og samarbejdspartnere tager hver deres felt til eftersyn og optimerer, hvor de kan. I restaurationsbranchen består virksomhederne af mange dele, som en bikube, hvor hvert element er afhængig af et andet elements præstation og kvalitet.

”Det at omstille sin forretning beror på en dialog med alle sine underleverandører. Det er ikke kun ude i restauranterne, man finder løsningerne. Det er i samspil med leverandører, at man kan have visioner og få dem omsat til noget synligt, kommunikerbart og begribeligt,” beskriver Torben.

Coronakrisen har om noget lært os, at det er i samarbejdet, vi finder de bedste løsninger. Hos DFD kan vi ikke sætte bæredygtighed direkte på tallerkenen i form af velsmagende bæredygtige retter, men til gengæld kan vi hjælpe med bæredygtig beklædning, på samme vis som forhandlere af ovne og køkkenudstyr kan hjælpe med energioptimering.

En hverdag på den anden side af COVID-19 synes langt væk endnu. Hvilken ny hverdag skal opstå i branchen, når corona er fortid?

”Jeg tror, at alle er bekymrede, men de er også håbefulde. Det er klart, at det slider mentalt på branchen. Usikkerheden med kortvarige forlængelser hele tiden er hård. Men der spirer stadig en optimisme og tro på, at det nok skal lykkedes. Hos DRC gør vi, hvad vi kan, for at passe godt på virksomhederne. Det er det det handler om nu. Det handler om at passe på en hel branche”, siger Torben afsluttende.

Om DRC og social bæredygtighed

DRC blev oprettet i 1939, som en organisation med øje for særligt kaffesaloner og cafeterier.
Siden har organisationen redefineret sig selv adskillige gange, og den er nu Danmarks største brancheorganisation med 1500 medlemmer landet over, som gør dem til Danmarks største organisation for restauranter og caféer.

For et par år siden ændrede DRC vedtægterne, så en vigtig nerve i deres organisation er samfundsansvar og bæredygtige løsninger. F.eks. har DRC for nylig forlænget en aftale med Københavns Kommune om visitering af flygtninge til restaurationsbranchen. Dette er i god tråd med branchens overordnede indflydelse på samfundsforhold i Danmark.

”Den vedtægtsændring, der er blevet lavet, handler om, at vi skal fremme en samfundsansvarlig restaurationsbranche og dens værdikæder. En direkte følge af det er REGAinitiativet, som er et fællesskab af restauratører, der arbejder med samfundsansvar,” forklarer Lea Juliussen, CSR-chef hos DRC.

Under REGA-initiativet er DRC med i ”Verdensmål i værdikæden”. Her sidder restauratører og interessenter i teams, hvor de brainstormer om nye løsninger i innovative workshops, som kan støtte op om verdensmålene, særligt social og grøn bæredygtighed.

Lea uddyber:

”Coronakrisen har jo også virkelig skærpet behovet for at have fokus på sine medarbejdere. Vi ser en hel gruppe af medarbejdere, som ikke skal være på arbejde. Det er en social gruppe, som brænder for gæstekontakt og service. Selv da der var åbent med midlertidige restriktioner, har det for mange været svært at leve op til deres eget serviceniveau, hvor man skulle lære at smile med øjnene og have afstand til kollegaer og gæster. Derfor har det særligt under Corona været nødvendigt med fokus på social bæredygtighed også.”