stærk kvinde

17 kvinder fra 7 forskellige lande og uden job. Dét er de kvinder, som Razan Haugaard har taget under sine vinger. Razan er projektleder på ”Kvinder i job”, og i 6 uger underviser hun kvinderne i dansk kultur, og hun er mentor for dem i deres personlige udvikling. Målet er, at de bliver rustet og motiveret til at turde gå efter et job i Danmark.